"Arkitektur är frusen musik." - Johann Wolfgang von Goethe

"Förbrytare och arkitekter återvänder alltid till brottsplatsen."- Peter Ustinov

Ser du möjligheterna i ditt eget projekt?

HÅKAN RING ARKITEKTKONTOR AB

Stationsvägen 17

144 61 Rönninge

Tel 08-400 568 20

Mobil 070-461 91 93

E-post

info@hra-arkitekt.se  

 

Övrig information

    Användbara länkar

 

        

DENNA SIDA VISAR NÅGRA PROJEKT DÄR HÅKAN  HAFT EN CENTRAL ROLL I PROJEKTERING OCH SAMORDNING FÖR UPPFÖRANDET AV OBJEKTET. NÅGRA EXEMPEL PÅ AVSLUTADE ELLER PÅGÅENDE PROJEKT DÄR HÅKAN RING ARKITEKTKONTOR AB ENGAGERATS FÖREKOMMER PÅ ANDRA SIDOR. 

 

 Enbostadshus som är projekterat och uppfört  
 under 2003 och 2004. Huset är beläget vid en vik 
 i Mälaren i en av Stockholms grannkommuner. 
 Byggnaden bär tydliga drag av funktionalism, eller
 det man idag brukar kalla modern funktionalism 
 alternativt postfunktionalism. 

 

                                                                                                         

                                                                                             

 Även detta är ett exempel på enbostadshus, 
 men från tidigt 90-tal. Byggnadsarean är ca 
 21 x 23 m med en vinterträdgård om ca 95 m2 
 där nocken är 8,2 m över färdigt golv! Huset är 
 beläget i en av Stockholms kranskommuner.

A.S.

    

                                                                                                                        A.S.

Nedan ses fyra bilder, en relationsritning (före om- & tillbyggnad), tre 3-D renderingar efter om- & tillbyggnad. Projektet färdigställdes våren 2013 och familjen/beställaren fick ett helt "nytt" hus som motsvarar de krav och förväntningar man hade. Tillbyggnaden bestod i att en ny huskropp "dockades" in mot ena kortsidan på befintligt hus. Befintlig entré omvandlades till matsal och ny entré anordnades på gaveln på den tillbyggda delen. Befintlig byggnadsarea (BYA) på ca 46 m2 utökades till totalt ca 96 m2 och befintlig bruttoarea (BTA) på ca 83 m2 utökades till totalt ca 171 m2

 

 

  

 

 

 

 

 

Håkan Ring Arkitektkontor AB

 

Här ses ett enbostadshus från 1909 som återställts till sitt ursprungliga skick, efter tidigare fasadbeklädnad av sidiplattor (eternit). Invändiga arbeten utfördes för att åstadkomma en funktionell och modern rumsdisponering med detaljer "från tiden". Nya tidstypiska fönster sattes in samt en smärre, varsam, komplettering med ny fönstersättning gjordes, i samråd med stadsantikvarie på Stockholms Stad. Huset är beläget i Gamla Enskede, Stockholm, och blev färdigställt och inflyttningsklart under 2009.

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2006 hra-arkitekt.se
Godkänd för F-skatt Kommanditbolagets org nr 969720-3769; Aktiebolagets org nr 556891-6992 

HEM

FÖRETAGET

TJÄNSTER

REFERENSER

JOBBA HOS OSS

KONTAKT