""Mindre är mer"- Ludwig Mies van der Rohe. "Allting ska göras så enkelt som möjligt - men inte enklare." - Albert Einstein.
                                                                      

 

Är Du en av våra uppdragsgivare?

HÅKAN RING ARKITEKTKONTOR AB

Stationsvägen 17

144 61 Rönninge

Tel 08-400 568 20

Mobil 070-461 91 93

E-post
info@hra-arkitekt.se  

Övrig information enligt flikar här ovan!

    Användbara länkar

 

 
        

 VÄLKOMMEN TILL

 HÅKAN RING  

 ARKITEKTKONTOR AB             

Hej! Jag heter Håkan Ring och startade arkitektkontoret  i oktober 2006.

I denna presentation förekommer ett antal referenser

(bilder, ritningslayoter o d) Där "A.S" anges i samband med referenserna är dessa tagna från projekt som undertecknad antingen projekterat, handlagt eller medverkat i, vid tidigare anställning hos A.Siljeström Arkitektkontor AB.

 

 

 

 VARFÖR VÄLJA OSS?

Vi hävdar att det lilla företaget, med bred kompetens samt ett  stort kontaktnät, är ett bra val för den som vill känna sig delaktig hela vägen, från "ax till limpa", i förverkligandet av sina planer och drömmar. Du har inget att förlora, men allt att vinna om Du önskar oss som Din samarbetspartner. 

Välkommen med Din förfrågan om vad vi kan hjälpa till med!  

 

        Håkan Ring

        Arkitekt SAR/MSA

        Byggingenjör SBR

        Kontrollansvarig enl. PBL

 

           

                                        VAD VI KAN ERBJUDA

 • Arkitekt- och byggkonsulttjänster, bygglovhandlingar, beskrivningar, inventeringar m m
 • Riksbehörig kontrollansvarig (BFS 2011:14 KA 4) behörighetsnivå K enligt ny plan- och bygglag (fr om 2 maj 2011, SFS 2010:900)
 • Besiktningar
 • Provtagningar (t ex indikativ radonmätning, fuktprovtagning)
 • Utredningar
 • Uppmätningar
 • Myndighetskontakter (vi har mångårig erfarenhet som bygglovarkitekt i Södertälje och Botkyrka kommuner)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPEL PÅ UPPDRAGSGIVARE DÄR HÅKAN HANDLAGT PROJEKT

 

 • Kungliga Djurgårdens Förvaltning
 • Statens Maritima Muséer
 • Wärtsilä Sweden AB
 • Apoteket AB
 • Locum AB
 • LB-Hus AB
 • Trivselhus AB
 • Fastighets AB Tyresö Centrum 
       (numera i Rodamco AB)
 • Newsec

 

NÅGRA AV ARKITEKTKONTORETS 

PÅGÅENDE, ELLER NYLIGEN  AV-SLUTADE PROJEKT

     

 • Uppmätnings- och projekteringsuppdrag åt förvaltningsbolag i Stockholm 
 • Kontrollansvarig - ombyggnad/ändring av ett flertal enbostadshus i Stockholms Stad, Salems och Huddinge k:n 
 • Kontrollansvarig - nybyggnad enbostadshus i Huddinge k:n, Österåkers k:n, Södertälje k:n, Haninge k:n, Salems k:n 
 • Kontrollansvarig och i viss mån projektör - nybyggnad av industri i Botkyrka k:n
 • Projekteringsuppdrag, enbostadshus i Stockholm och Salems k:n
 • Projekteringsuppdrag, enbostadshus i Salems k:n  
 • Sedan en tid tillbaka tjänstgör Håkan Ring även som lärare för en yrkeshögskoleutbildning för blivande bygglovhandläggare vid Centrum för Arbete och Studier i Värmdö 

 

Copyright ® 2006 hra-arkitekt.se
Godkänd för F-skatt Kommanditbolagets org nr 969720-3769; Aktiebolagets org nr 556891-6992

HEM

FÖRETAGET

TJÄNSTER

REFERENSER

JOBBA HOS OSS

KONTAKT